Koronawirus - Informacja
czytaj więcej »
Ketral

Elementy podwozia

Poszczególne elementy podwozia gąsienicowego:
  1. łańcuchy gąsienic na które składają się m.in.: sworznie i tuleje łańcuchów, które są poddane precyzyjnej obróbce skrawaniem oraz hartowaniu indukcyjnemu oraz ogniwa łańcuchów, które są odlane ze specjalnej stali oraz poddane głębokiemu hartowaniu indukcyjnemu,
  2. koła napędowe są odlewane z odpowiedniej stali, a następnie poddawane procesowi hartowania indukcyjnego dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości na ścieranie,
  3. koła napinające złożone są z odpowiednich frakcji materiałowych odpowiednio rozkładających naprężenia i napięcia oraz hartowane indukcyjnie,
  4. rolki jezdne oraz podtrzymujące są odlane ze specjalnej stali, poddane precyzyjnej obróbce skrawaniem oraz hartowaniu indukcyjnemu,
  5. płyty gąsienic poddawane dodatkowo obróbce cieplnej.

Łańcuchy gąsienic

Standardowo łańcuchy możemy podzielić na: uszczelnione, uszczelnione i nasmarowane towotem, uszczelnione i smarowane olejem (określa się je również jako samosmarowne). W związku z takim podziałem trzeba zwrócić również uwagę na spinanie samego łańcucha, które w pierwszym przypadku stanowi sworzeń z podkładkami, w drugim sworzeń ułatwiający spinanie i rozpinanie łańcucha wraz ze spinką, trzeci to ogniwo dzielone (najbardziej przyjazny użytkownikowi sposób spinania i rozpinania łańcucha). W tym miejscu nadmienić należy, iż standardowo pierwsze dwa typy są stosowane w koparkach, a ostatni - trzeci w spycharkach. W sprzedaży posiadamy głównie dwa ostatnie typy łańcuchów, bowiem zastosowanie smaru i uszczelnień w łańcuchu przedłuża jego żywotność o około 20%, natomiast zastosowanie oleju i uszczelnień w łańcuchu przedłuża jego żywotność o około 50%.
 
Dodatkowo należy nadmienić, iż uszczelnienia zastosowane w sprzedawanych przez nas łańcuchach nie tylko zapobiegają wydostaniu się środka smarującego na zewnątrz łańcucha, ale również zapobiegają dostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz.
 
Dodatkowym elementem na który warto zwrócić uwagę jest sposób spinania łańcucha gąsienicy. Otóż najwygodniejszym i najszybszym jest zastosowanie ogniwa dzielonego, które to z zasady stosuje się w łańcuchach olejowych. Rozwiązanie to umożliwia bardzo przyjazny dla użytkownika montaż i demontaż łańcuchów przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi. Natomiast w łańcuchach nasmarowanych stosuje się sworzeń ułatwiający spinanie i rozpinanie łańcucha. Jest to rozwiązanie ułatwiające w zdecydowany sposób spinanie i rozpinanie łańcucha gąsienicy w porównaniu ze standardowym sworzniem spinającym. Oczywiście ponad opisane rodzaje łańcuchów można spotkać ich różnorodne modyfikacje jak chociażby łańcuchy z obrotowymi tulejami, czy też opatentowany przez CAT-a system one.

Płytki gąsienic

Płyty gąsienic umożliwiają poruszanie się maszynom gąsienicowym w zróżnicowanym terenie. W zależności od rodzaju zastosowań rozróżnia się płyty z jedną, dwiema oraz trzema ostrogami. Standardowo płyty z trzema ostrogami stosuje się w koparkach, z dwiema w ładowarkach gąsienicowych, a z jedną w spycharkach. W zależności od rodzaju gruntu i wagi maszyny płytki gąsienic mogą mieć nawet 1200 mm szerokości. W tym miejscu należy nadmienić, iż płytki sprzedawane przez nas wytwarzane są z odpowiedniej stali dodatkowo poddawanej obróbce cieplnej aby uzyskać maksymalną odporność na ścieranie.
 

Koła napędowe i napinające

W znakomitej większości koła napędowe są wyprodukowane w sposób umożliwiający wyrzucenie ziemi czy też innego medium na zewnątrz, by zminimalizować ścieranie się kół napędowych z łańcuchem. Bardzo ważna w przypadku kół napędowych jest precyzyjna obróbka oraz odpowiedni proces hartowania.
 
Koła napinające, w szczególności do spycharek, są produkowane z różnych frakcji materiałów oraz łączone w procesie precyzyjnego spawania. Dzięki zastosowaniu różnych frakcji materiałowych są wyjątkowo odporne na skręcania i wszelkiego rodzaju odkształcenia. Ponadto w procesie hartowania indukcyjnego uzyskiwane parametry pozwalają na długotrwałą bezawaryjną pracę, którą zapewnia również zastosowanie odpowiedniego szczelnego oraz samosmarującego się połączenia ruchu obrotowego.

Rolki jezdne oraz podtrzymujące

Bardzo istotnym elementem całego układu podwozia są również rolki jezdne oraz podtrzymujące. Na chwilę obecną stosuje się rolki, które są zalane olejem na cały okres swojej żywotności. Maksymalną wytrzymałość na ścieranie wymienionych elementów podwozia uzyskuje się dzięki zastosowaniu odpowiednich odlewów, precyzyjnej obróbce maszynowej oraz hartowaniu indukcyjnemu. Dodatkowo bardzo dobre parametry uzyskuje się dzięki odpuszczeniu, które to podwyższa trwałość oraz wydłuża żywotność rolek poprzez ich równomierne zużycie. Zasadniczo zewnętrzna budowa rolek koparkowych i spycharkowych różni się wizualnie. Równocześnie zaznaczyć należy, iż mimo że ich wewnętrzna budowa jest praktycznie identyczna to rolki spycharkowe są masywniej zbudowane co gwarantuje odpowiednio długą żywotność.

KETRAL

42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
Rzeniszów, ul. Zielona 2

Dokumenty do pobrania