Koronawirus - Informacja
czytaj więcej »
Ketral

Porady i wskazówki

Podstawową zasadą jest ograniczenie bezproduktywnej oraz szybkiej jazdy, która to powoduje nadmierne zużywanie się poszczególnych elementów podwozia. Kolejnym krokiem jest ograniczenie jazdy do tyłu, która to powoduje bardzo znaczne obciążenia pomiędzy sworzniami i tulejami, a zębami kół napędowych, jak również pomiędzy ogniwami, a kołami napinającymi i rolkami podtrzymującymi. Podczas jazdy do tyłu około 75 procent połączeń sworzni z tulejami łańcucha ma kontakt i pracuje pod obciążeniem, począwszy od dolnych rolek poprzez koło napinające, rolki podtrzymujące oraz górę koła napędowego. Obciążenia te powodują znaczne przyspieszenie zużywania się wymienionych elementów. Jazda do przodu powoduje, iż tylko około 25 procent połączeń sworzni z tuleją ma kontakt i jest pod obciążeniem.

Należy używać osłon przeciw kamieniom selektywnie, gdyż osłony założone na pełnej długości zastosowane przy pracy w ziemi uwiężą ją pomiędzy osłonami, a pozostałymi elementami podwozia i spowodują przyspieszone zużycie. Osłony przeciw kamieniom należy stosować na kamienistym podłożu, wówczas bowiem zmniejszą one prawdopodobieństwo dostania się dużych kamieni pomiędzy koło napędowe lub koło napinające, a ogniwa łańcucha.

Szerokość płyt gąsienic to następny bardzo ważny element, który decyduje w znacznym stopniu o zużyciu łańcuchów. Bardzo ważną rzeczą jest by stosować możliwie najwęższe płyty, które nadają się do danego typu terenu.

Proszę planować swoje skręty, przykładowo bowiem skręcanie ciągle na jedną stronę spowoduje nadmierne zużycie po tej stronie poszczególnych elementów. Równocześnie praca na szczycie góry wymusza styk tylko wewnętrznych części płyt z podwoziem, a praca w dole wymusza niejednokrotnie styk tylko zewnętrznych części płyt z podłożem. Takie rodzaje pracy będą powodowały odpowiednio nadmierne zużywanie się wewnętrznych lub zewnętrznych poszczególnych elementów łańcucha.

Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu poszczególnych elementów podwozia naszej maszyny. Im czystsza przestrzeń pomiędzy poszczególnymi elementami, a w szczególności pomiędzy kołem napędowym, a tulejami łańcucha, tym dłuższa jest ich żywotność. Najlepiej planować pracę maszyny dostosowując się do terenu, co znacząco obniży zużywanie się podwozia.

Należy regularnie sprawdzać stan poszczególnych elementów podwozia począwszy od rolek podtrzymujących, poprzez koło napędowe i napinające, rolki jezdne, a skończywszy na tulejach, sworzniach i poszczególnych ogniwach łańcucha. Pamiętajmy, iż niejednokrotnie wymiana na czas chociażby jednej rolki podtrzymującej może znacząco przedłużyć żywotność całego łańcucha.

Bardzo ważną sprawą, niejednokrotnie jednak pomijaną oraz sprowadzaną na drugi plan jest napięcie łańcuchów gąsienic. Zbyt mocne napięcie łańcuchów gąsienic może spowodować ich zużycie do 50% większe niż przy prawidłowym napięciu. Dlatego też zawsze należy sprawdzić w dokumentacji DTR maszyny jakie powinno być prawidłowe napięcie łańcuchów. We wspomnianej dokumentacji będzie to np. określone poprzez zmierzenie odległości łańcucha gąsienicy od kołnierza środkowej rolki jezdnej w koparce.
Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż dokładamy wszelkich starań by porady opisywane na tej stronie były pomocne użytkownikom maszyn. Niemniej jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie poniesie użytkownik maszyny stosując wymienione porady.

KETRAL

42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
Rzeniszów, ul. Zielona 2

Dokumenty do pobrania